Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
1
Tổng cộng:
6,295,819
Sự kiện đã tổ chức
Hoi dien van nghe - Giai dieu mua xuan
Hội diễn văn nghệ - Giai điệu mùa xuân
Địa điểm tổ chức: TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 6/2/2024
Ngày 6/2/2024 CÔNG TY TNHH MTV Bắc Ninh Trường Hải tổ chức chương trình Hội diễn văn nghệ - Giai điệu mùa xuân