Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
1
Tổng cộng:
6,249,701
Sự kiện đã tổ chức
Le Khanh thanh Nha may Cong ty TNHH SYNERGIE CAD VIET NAM
Lễ Khành thành Nhà máy Công ty TNHH SYNERGIE CAD VIỆT NAM
Địa điểm tổ chức: KCN Vân Trung - Bắc Giang
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 28/2/2023
Ngày 28/2/2023 CÔNG TY TNHH SYNERGIE CAD VIỆT NAM tổ chức Lễ Khành thành Nhà máy Công ty TNHH SYNERGIE CAD VIỆT NAM