Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
1
Tổng cộng:
5,826,416
Sự kiện đã tổ chức
Le cat noc  Mo ban Du an Lotus Central
Lễ cất nóc & Mở bán Dự án Lotus Central
Địa điểm tổ chức: Tầng 2, KS Indochina - 45 Nguyễn Đăng Đạo, Thành phố Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện: sân khấu,bàn ghế, nhân sự sự kiện, MC chương trình, Tiệc ngọt, âm thanh và ánh sáng
Thời gian tổ chức: 28/6/2020
Sáng ngày 28/6/2020 tại Tầng 2, KS Indochina - 45 Nguyễn Đăng Đạo, Thành phố Bắc Ninh tổ chức: Lễ cất nóc & Mở bán Dự án Lotus Central