Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
1
Tổng cộng:
5,841,132
Sự kiện đã tổ chức
Le khanh thanh Cong ty TNHH Ky thuat thong tin Bitland Viet Nam
Lễ khánh thành Công ty TNHH Kỹ thuật thông tin Bitland Việt Nam
Địa điểm tổ chức: KCN Tiên Sơn - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện: sân khấu,Nhà bạt, bàn ghế, nhân sự sự kiện, MC chương trình, Tiệc ngọt, âm thanh và ánh sáng
Thời gian tổ chức: 30/11/2019
Hình ảnh sự kiện: