Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
2
Tổng cộng:
5,140,231
Sự kiện đã tổ chức
Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019 Cong ty HCD
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HCD
Địa điểm tổ chức: KCN Khai Sơn - Thuận Thành - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 27/4/2019
Hình ảnh sự kiện: